هاست دانلود(خارج)

پلن دانلود 1

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تمامی امکانات نامحدود
کشور آلمان

  • 100 گیگابایت فضا
پلن دانلود 2

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تمامی امکانات نامحدود
کشور آلمان

  • 200 گیگابایت فضا
پلن دانلود 3

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تمامی امکانات نامحدود
کشور آلمان

  • 500 گیگابایت فضا