سرور اختصاصی(خارج)

مارکتی هتزنر 1 موجود است

Processor
Intel Xeon E3-1225v2 -
Cores/Threads
4c/4t
Frequency
3.2GHz /3.6GHz
RAM
16GB DDR3 1333 MHz
Disks
SoftRaid 3x120GB SSD
Traffic
Unlimited
IPv4
1
IPv6
/64
Anti-DDoS
ماهانه 780 هزار تومان