کانفیگ سرور

نصب whmcs

اخرین ورژن WHMCS به صورت نال شده
دریافت اخرین فارسی سازها
بهترین قالب فارسی
پشتیبانی فنی
30,000 تومان یکبار

کانفیگ cPanel سرور مجازی

اخرین ورژن CPanel به همراه لایسنس
کانفیگ امنیتی
لایسنس cpanel سرور مجازی ماهانه 50,000 تومان
نصب+کانفیگ امنیتی+پشتیبانی
یکبار 100 هزار تومان

کانفیگ cpanel سرور اختصاصی

آخرین ورژن CPanel به همراه لایسنس
کانفیگ امنیتی
لایسنس cpanel سرور اختصاصی ماهانه 140,000 تومان
نصب+کانفیگ امنیتی+پشتیبانی
160 هزار تومان یکبار