ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی عمومی

درخواست های مربوط به سرویس ها

 هاست و نمایندگی هاست

پشتیبانی مربوط به هاست و نمایندگی هاست

 استخدام

پیگیری وضعیت استخدام ها

 سرور مجازی و سرور اختصاصی

مربوط به امور فروش و پشتیبانی سرورها